Arkitekturbetong støpes mot fleksible formsider. Det gir spesiell overflatekvalitet til betongproduktet og ubegrensede muligheter til kreativ formgivning og overflatedekor.

Arkitekturbetong as tilbyr standardmatriser med en rekke overflatemønstre.

Multimatriser av kompakt polyurethangummi limes til støpeformen. Antall repetisjoner er tilnærmet ubegrenset. Vi har eksempler på mer enn 500 støp på finmønstret matrise. Det er avformingsfriksjon som gir slitasje og kan begrense levetiden for matrisen.

Glatte multimatriser anvendes for å oppnå den optimale kvalitet for glatte betongflater.

Engangsmatriser av ekstrudert polyuretan leveres med huntonitbakside og skal stiftes til forskaling med dykkerspiker. Et antall repetisjoner(opptil 5) kan påregnes ved riktig bruk, men garanteres ikke.

En utfyllende arbeidsveiledning foreligger foreløpig på tysk og engelsk. Denne inneholder tekst og instruktive bilder. Heftet kan lastes ned her. Last ned (tysk) Last ned (engelsk)


 
         
 
Arkitekturbetong AS
Kobbervikdalen 119, 3036 Drammen
Tlf: 32 20 88 99
Fax: 32 20 88 81