Polyuretan Elastomer er to-komponent syntetisk gummi.

Vi leverer den
• som flytende støpemasse for formproduksjon.
• i sparkelkonsistens for bygging av 'blødningsfrie' støpesteng og for reparasjon av skader på matriseflater.
• hurtigherdende for vertikale avstøpninger med penselpåføring.

Polyuretan Elastomer kan leveres i forskjellig hårdhet. Shore A55 er den vanlige hårdhet for bruk til støpeformer for betong og gips.

Silicon baserte formstoffer er alterativt stoff for former til kopitaking av statuer, figurer, nips etc. med små detaljer og stor negativ avformingsmotstand.

Epoximasse leverer vi for bygging av hard støtteform rundt siliconformer.

For alle kjemiske produkter får du produktbeskrivelse, bruksanvisning, blandetabell og HMS datablad.


 
 
 
 
       
 
         
 
Arkitekturbetong AS
Kobbervikdalen 119, 3036 Drammen
Tlf: 32 20 88 99
Fax: 32 20 88 81